HUDEBNÍ VÝCHOVA


Procvičte si texty známých písní - https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/vychovy.2/ 

Hudební nástroje - znáš je? https://www.brumlik.estranky.cz/file/511/zamotanenastrojekriz.htm


Dělení hudebních nástrojů, přiřazuj správně typ hudebního nástroje (bicí, dechový, strunný)

 - https://www.brumlik.estranky.cz/file/585/delenihudebnichnastroju.htm


Poznáš, o který nástroj jde? https://www.brumlik.estranky.cz/file/391/hudebnihadanky.htm