Omluvenky                              

Rodič je povinnen vždy omluvit své dítě, pokud je nemocné, nebo nemůže z nějakých jiných důvodů přijít do školy, nejpozději do 3 kalendářních dnů, tj. 72 hodin. Pokud tak neučiníte, řeší se neomluvená absence s odborem sociální péče, neboť se jedná o neomluvené hodiny a školní docházka je ze zákona POVINNÁ.

Pokud potřebujete mimořádně z rodinných důvodů uvolnit dítě na 1 - 2 dny, napište tuto informaci do jeho Omluvného listu. Na 3 a více dnů musíte o uvolnění žáka požádat  PŘEDEM ředitelku školy, žádost si můžete stáhnout na webu naší školy: www.zs2hslavkov.cz v záložce UŽITEČNÉ TISKOPISY - Žádost o uvolnění.

Proto, prosím, omluvte včas dítě přímo na webu www.skolaonline.cz, NEVOLEJTE do školy.

Nezapomeňte po skončení nemoci zapsat omluvenku VŽDY do OMLUVNÉHO LISTU.