Vysvědčení (výpis) za 1. pololetí se vydává 31. 1. poslední hodinu.

28.01.2018 14:43