Stravování ve školní jídelně

10.02.2015 15:38


 

Kontakt:

Dlouhá 660, Horní Slavkov

tel.: 352 688 421

vedoucí stravování: Jana Pöseltová

Výdej obědů :

11,30 - 12,00 h - cizí strávníci

12,00 - 14,00 h - žáci školy

  Přihlášení a odhlášení strávníka:

Strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici zde), kterou odevzdá vedoucí jídelny, a zakoupí si čip nebo kartu - záloha na kartu 50,- Kč, na čip 150,- Kč.

Při odhlášení se strávník nahlásí vedoucí jídelny, která zpracuje podklady pro vyúčtování.

Stravné:

žáci do 6 let                           22,- Kč

žáci 1. - 4. tříd                       24,- Kč

žáci 5. - 9. tříd                       25,- Kč

cizí strávníci                           60,- Kč

důchodci nad 75 let             53,- Kč

Hrazení stravného:

- Česká spořitelna - souhlasem k inkasu

- složenkou na účet školy, údaje pro platbu předá vedoucí školní jídelny

- platba vždy do 20. předcházejícího měsíce

Volba a odhlašování obědů:

- nejpozději den předem pomocí karty nebo čipu

- na stravování má žák nárok pouze v dny, kdy se zúčastní výuky, v případě neplánované nepřítomnosti (nemoc) se žák může stravovat pouze 1. den, pak si musí oběd odhlásit nebo uhradit cenu oběda v plné výši tj. 59,- Kč

Vyúčtování odhlášených obědů:

- při platbě inkasem - převodem z měsíce na měsíc vždy k 15. v daném měsíci

- u ostatních způsobů platby - vyúčtování vždy k 31.12. a k 30. 6.

Jídelníčky:

- náhledy jídelníčků na jednotlivé týdny naleznete v sekci "Školní jídelna - Jídelníčky" NA WEBU ŠKOLY www.zs2hslavkov.cz