Podporujte své děti ve čtení

30.06.2017 10:32

V útlém věku (4. a 5. ročník) má čas strávený u televize či počítače vliv na úroveň čtenářské gramotnosti.

Žáci, kteří je používají jen několikrát do týdne, dosahují v testování lepších výsledků než ti, kteří se jim věnují denně několik hodin. Závěry výzkumu ukazují význam prvních čtenářských let (tedy přibližně do deseti let), kdy je žádoucí dětem zpřístupnit co nejvíce zdrojů současného jazyka. Pokud děti již do školy nastupují s omezenou slovní zásobou, propast mezi nimi a spolužáky se rok od roku více prohlubuje.

"Děti je potřeba ve čtení podporovat. Čas, který rodiče věnují svým dětem tím, že jim předčítají, vysvětlují význam užívaných slov, nechávají je vybrat žánr, významně zvyšují jejich šance na budoucí uplatnění v zaměstnání i úspěch v soukromém životě," komentuje výsledky Eliška Sovová ze společnosti Scio.

Chcete se dozvědět víc?

 Klikněte: https://www.nuv.cz/vystupy/stale-mene-deti-bavi-cteni