Mnemotechnické pomůcky pro DĚTI I RODIČE

05.08.2017 19:25

BERLIČKY PRO NAŠI PAMĚŤ                                                                                                                                                                                                            Při vyučovacích hodinách si žáci musí zapamatovat neuvěřitelné množství učiva. Některé informace si pamatují snadno. To když je učivo baví, vidí v něm smysl, jsou vhodně motivováni a mohou naučené využít v praxi.

Jak se ale zabavit pořadím prvků periodické tabulky? Jak využít v praxi Ohmův zákon? A jak si přestat plést římské číslice?

 Untitled design(2)

Vryjte si do paměti

Dnešní školy bohužel stále ještě po dětech vyžadují  učit se celou řadu poznatků zpaměti. Dostatečným opakováním a používáním se může učivo vrýt do paměti tak silně, že si ho vybavíte i po dlouhých letech.

Tak schválně. Dokážete odrecitovat vyjmenovaná slova po B ? Zkuste to! Věřím, že to zvládnete :-).

Kapacita naší paměti je podle vědců neomezená, ve skutečnosti jsme jen málokdy schopni zapamatovat si najednou víc než sedm položek, to je totiž kapacita krátkodobé paměti.

Naštěstí nám s memorováním mohou pomoci nejrůznější mnemotechnické pomůcky. Jedná se o básničky a říkadla, krátké příběhy či grafické konstrukce. Tyto pomůcky nám pomáhají zapamatovat si nějakou poučku či pravidlo na základě asociace.

Kreativně a zábavně

Mnemotechnické pomůcky fungují na základě vlastních asociací, proto nejlépe fungují ty, které si sami vytvoříme. To ale neznamená, že nemůžeme převzít všechny ty fungující poučky. Naopak, pojďme je předat dětem, ať si mohou usnadnit učení zábavnou formou. Třeba budete překvapeni, jak taková drobnost může navodit pohodové klima ve třídě.

Mnemotechnické pomůcky si nejlépe zapamatujeme, když splní některou z podmínek:

 • snadno zapamatovatelný význam – měsíc couvá, dorůstá
 • jednoduchá asociace – zADEK, DEKA
 • bizarnost či absurdnost – granát hozený do elektrárny
 • představivost – uši slona podle tvaru

A jak v mém předmětu?

Věřím, že mnemotechnické pomůcky můžeme využít ve všech předmětech. Chce to jen chuť a nápad. Uvidíte, že vymýšlení takových berliček bude bavit Vás i děti.

A pokud potřebujte inspiraci, nabízím zde několik více či méně známých mnemotechnik. Stačí si vybrat.

ČESKÝ JAZYK

 • slova s -vi na začátku

Vidím viset vidličku na větvi, jak se viklá, povídal tr nu, když se vinul přes visutý most.

 • slova se skupinou mně

Připomněl zapomnětlivému, aby si vzpomněl na domněnku o pomněnce.

 • vzory podstatných jmen

Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj.

Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení.

Tyto mnemotechnické pomůcky jsou převzaté z webu www.mojecestina.cz .

MATEMATIKA

 • římské číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)

Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou DMěsta

Letí Cihla DMalty

římské číslice

MeDiCinba(pozpátku od 1000)

 • číslo pí (pomocí počtu písmen ve slově – 9 za desetinnou čárkou)

Sám u sebe v hlavě magického pí číslic deset mám.

 • goniometrické funkce

Vzkřikl sinus na své koně – protilehlá ku přeponěKosinus řval na koně – přilehlá ku přeponě.

BIOLOGIE

 • druhy zubů: stoličky, třenové, špičáky, řezáky

Studený talíř – špatný řízek.

 • fáze buněčného dělení: (Interfáze), profáze, metafáze, anafáze, telofáze

Prometeus a Anna pásli tele.

 • druhy slonů podle uší

Slon africký má boltce ve tvaru mapy Afriky, slon indický ve tvaru Indie.

 • druhy velbloudů podle počtu hrbů

velbloudi

 • rozlišení korálovky a korálovce podle střídání barvených proužků (oba hadi mají na červeném podkladu žluté a černé proužky, u jedovatého korálovce sousedí s podkladem žlutá, u neškodné korálovky černá)

Červená a černá, jedu v sobě nemá – červená a žlutá, číhá tu smrt krutá.

 • typy krápníků

stalagMit: M znázorňuje dva krápníky rostoucí zespoda nahoru (ze zeMě)

stalakTit: T znázorňuje krápník visící zeshora dolů (ze sTropu);

stalagnÁt: dlouhé Á znázorňuje dlouhý krápník odshora až dolů.

Nepleť se mi stalagmite pod nohy, nebo ti stalaktit na hlavu hodím.

 • druhy dubů – dub letní a dub zimní

Dub letní má kraťasy (a tudíž krátký řapík – „stopku“), zatímco dub zimní má dlouhé nohavice (a dlouhý řapík).

 • rozlišení ptáků – žluny a žluvy

Žluna je šplhavý pták – šplhá na stromě, žluva sedí ve větvích.

ZEMĚPIS

 • lunární fáze

měsíc

 • rovníkový poloměr planety Země v km

Šetři se osle = 6 378.

 • souostroví Velké Antily (Kuba-Haiti-Portoriko-Jamajka)

Kubo, hajdy pod koryto, jde Majka!

CHEMIE

 • vitamíny rozpustné v tucích (A,D,E,K)

zadek

DEKA

 • chemické prvky I. skupiny periodické tabulky

Helenu bal Na Krk Robustní Cestář Franc.

FYZIKA

 • nejviditelnější barvy duhy –  červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová

Číňan obličeje žlutého zamával modrým fáborem.

Češi obvykle žijí mála financí.

 • Ohmův zákon – elektrický proud = I, napětí = Uodpor = RU=I·R

ohmův zákon

Pan U je Ir

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • struny na kytaře – E, h, g, d, a, e

KYTARA(1)

 • Smetanovy opery (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvěvdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna)

Braniboři ProDaLi Dvě HuTaČe.

Když byli Braniboři v Čechách, dala Prodaná nevěsta jménem Libuše Daliborovi Hubičku u Čertovy stěny. Dověděly se to Dvě vdovy a bylo po Tajemství.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • počet dní v kalendářním měsíci

Levou ruku dej v pěst, prstem pravé přejížděj po hřbetě: klouby označují měsíce s 31 dny, ďolíky mezi nimi měsíce s méně dny (obvykle 30, únor 28–29 dní). Při přechodu z levé na pravou ruku se končí i začíná na kloubu (červenec i srpen mají oba 31 dní).

 • čísla nouzového volání

158 – policie (8 jako pouta)

150 – hasiči (0 jako rybník)

155 – Ambulance (5 jako ambulantní vozíček)

ANGLIČTINA

 • obývací pokoj

living room – místnost, kde se pije levný rum

 • odlišení anglických slov Than (než) a Then (pak)

Than obsahuje písmeno A, v českém slově než bude tedy E a naopak.