Kamerový systém

10.02.2015 15:35


 

Vážení rodiče,

1.gif

v závěru kalendářního roku jsme ke vstupům do objektu školy nainstalovali kamerový systém. Kamery jsou nastaveny tak, aby zachytily příchod cizích osob do budovy, případně nežádoucí chování v monitorovaných částech objektu - vstupní hale, prostorem před vchodem ze strany a vstupním prostoru k tělocvičnám (zadní vchody do objektu).

Věříme, že i tímto opatřením přispějeme k vyšší bezpečnosti vašich dětí ve škole.


Uvedená místa jsou u vchodu označena štítkem. Žádná z kamer nesnímá školní chodby nebo učebny, ve kterých pobývají žáci a učitelé. Vstup do systému má pouze vedení školy, které jej může použít pouze ve výjimečných případech, např. šetřených Policií ČR (vandalismus, násilné vniknutí, aj.).