Domácí úkoly

Na 7. 5., kdy mají žáci ŘEDITELSKÉ VOLNO, mají za úkol splnit úkoly v PL. Přinesou ve středu 9. 5. 

Ve čtvrtek 10. 5. jdou žáci v 11. 30h na koncert ZUŠ. Cena 40 Kč. Po skončení koncertu jdou žáci zpět do školy pro aktovky a domů nebo do jídelny (okolo 13h

----------------------------------------------------------------------------

3. 5. čtvrtek - M: PS 28/ 3 a 5 (slovní úloha).
---------------------------------------------
 
25. 4. středa - Ns: Přírodověda - 37/ 3. ČJ - oprava diktátu a nechat rodiči podepsat. 
 
24. 4. úterý - M: PS 26/ 4 - Poračuj v číselných řadách.
 
23. 4 pondělí - Čj: PS 24/ 4. PROCVIČ SI zde DRUHY ZÁJMEN: https://patak.chytrak.cz/2017/08/08/zajmena/
  
NS: Otázky na téma Lidské tělo - jsou poslané v online škole a do vaší e-mailové adresy.
---------------------------------------------------
18. 4. středa - ČJ: Oprava čtvrtletní práce + diktátu!!!
 
17. 4. ÚTERÝ - ŽÁDNÝ PÍSEMNÝ NENÍ, JSOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY. 
 
16. 4. pondělí - ČJ: šk. sešit: Přepsat věty se správnými tvary dle zadání.
------------------------------------------------------

 

10. 4. úterý - Čj: ve školním sešitě najdeš nalepený lístek s větami, doplň chybějící MĚ/MNĚ (TVARY ZÁJMENE ).

PROCVIČ SI DRUHY ZÁJMEN: https://patak.chytrak.cz/2017/08/08/zajmena/

  
9. 4. pondělí - M: do šk. sešitu PŘEVOD JEDNOTEK z uč. 74/ 13. Dát k podpisu test ze zeměpisu a z Pythagoriády.
----------------------------------------------------
4. 4. středa - ČJ: PS 31/ 7 - Doplňte tvary podmiňovacího způsobu a vyznačte celý tvar!
 
3. 4. úterý - M: šk. sešit: 1 příklad na násobení a 1 příklad na písemné dělení!!!
-----------------------------------------------
28. 3. středa - Odpočiňte si, čtěte a zde si můžete opakovat Čj: SLOVESA, klikni zde:  - https://patak.chytrak.cz/cestina/cj_2_77.htm

27. 3. úterý - M: PS 16/ 7 - O kolik je ČR menší než Rusko?

26. 3. pondělí - Čj: Písemně v PS 29/ 2 - doplnit chybějící písmena a označit všechna slovesa.
-----------------------------------------------------
 
21. 3. středa - Přírodověda 38/ 1 + OPRAVA ČJ!!!
 
20. 3. úterý - M - uč. 48/ 19, piš do školního sešitu.
 
19. 3. pondělí - M: PS 10/4 - Vypočítej, kolik hodin má týden, měsíc leden a únor.
-------------------------------------------------------------
 
16. 3. pátek - Co mají česká auta značky ŠKODA  ve svém znaku? A co znamená?
 

Otázky z dějepisu na téma: NÁRODNÍ OBROZENÍ

-          Jakou významnou reformu zavedla Marie Terezie?

-          Který panovník zrušil poddanství (nevolnictví)?

-          Jak se jmenovala listina, která povolovala svobodu náboženského vyznání?

-          Jak nazýváme období rozvoje národa, české řeči a kultury v 18. a 19. století?

-          Co bylo jediným úspěchem revoluce v roce 1848?

-          Jaký byl největší vynález 19. století?

-          Kdo je autorem Česko – německého slovníku?

-          Jak se jmenoval hlavní organizátor českého divadla v 1. pol. 19. století?

-          Kdo je autorem knihy Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě?

-          Kdo byl konstruktérem uzemněného bleskosvodu?

-          Kdo u nás sestrojil první parní loď?

-          Kdo byl vynálezcem lodního šroubu?

-          Kdo byl vynálezcem zdokonaleného pluhu – ruchadla?

-          Kdo byl vynálezcem obloukové lampy?

-          Jak se jmenovalo první vydavatelství a prodejna českých knih, novin a časopisů?

-          Jak se jmenoval nejstarší český společenský časopis?

-          Jak se jmenoval významný přírodovědec a lékař 19. století?

-          Odkud kam vedla první koňská dráha zvaná „koňka“ v Evropě?

-----------------------------------------------------------

Nevíš odpovědi? ZDE JSOU, ale musíš si je vyhledat:

Jan Evangelista Purkyně; Květy české; František Palacký; Zrušení roboty; Parní stroj; Z Českých Budějovic do Lince; Josef Ressel; Česká expedice; Povinnou školní docházku; Toleranční patent; František Křižík; Bratranci Veverkové; Josef Kajetán Tyl; Josef Božek; Prokop Diviš; Josef II.; Josef Jungmann; Národní obrození

--------------------------------------------------------------

 
15. 3. čtvrtek - Čj: PL Bludiště přídavných jmen
 

14. 3. středa - Čj: uč. 79/ 4 - přepsat v 1. pádě množného čísla. 

13. 3. úterý - Přírodověda: PS 35/1 - doplňte chybějící slova do vět. 

 
12. 3. pondělí - M: školní sešit - jeden příklad na písemné dělení.
----------------------------------------------------------
 
8. 3. čtvrtek - M: PS 48/ 3 cvičení c, d - výpočet obsahu čtverce
 
7. 3. středa - M: ŠKOLNÍ SEŠIT - 1 příklad na písemné dělení.

6. 3. úterý - Čj: Oprava diktátu

5. 3. pondělí - Procvičuj učivo češtiny zde: https://www.gramar.in/cs/ M: PS 24/ 15. Ne každý má stejné cvičení, je vždy v sešitě označeno.
------------------------------------------------------------------
27. 2. úterý -  M: PS 23/ 10 (POSLEDNÍ 2 PŘÍKLADY NA DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM).
 
26. 2. pondělí - Čj:  72/ 8 - pracuj podle zadání.
-------------------------------------------------------------------
21. 2. středa - NS přírodověda - PL - vyplňte tabulku. 
 

Zítra DUHOVÝ DEN, vyberte ze šatníku co nejbarevnější kombinace, klobouky a šátky vítány, podpoříte tím dobrou věc.

 
20. 2. úterý - Matematika: PS 22/ 6. Najdi chybné příklady a oprav je.
 
19. 2. pondělí - Přírodověda: Otázky na téma PODNEBNÉ PÁSY (jsou poslané na e-mailovou adresu).
-------------------------------------------------------------------------------
Na jarní prázdniny - Čtěte, čtěte, čtěte....
--------------------------------------------------------------------------------
 
6. 2. úterý - Matematika: uč. 67/ 15 (prostřední sloupec)
 
Čj: Procvič si online podsttaná jména hromadná, pomnožná a látková: Klikni zde: https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/podstatna-jmena/pomnozna-hromadna-latkova
----------------------------------------------------------------------------------------
1. 2. čtvrtek - Prosím o vyprání tělocviku a ručníku. Přinést v pondělí 5. 2.
 
31. 1. středa - Ukázat doma VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ. Zítra je škola zkrácena jen do 11. 45h.

30. 1. úterý - Přírodověda: PS 17/ 6.

29. 1. PONDĚLÍ - M: uč. 66/ 6 cvičení a, e. Počítej podle zadání do školního sešitu.

Čj: Procvič si online podsttaná jména hromadná, pomnožná a látková: Klikni zde: https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/podstatna-jmena/pomnozna-hromadna-latkova

Vysvědčení je ve středu poslední hodinu, tedy místo Hv. 

 
Ve středu si kromě desek na vysvědčení ještě vezměte PŘÍRODOVĚDU!!! 
 
Ve čtvrtek si dejte do aktovky DĚJEPIS!!!
--------------------------------------------------------------------
25. 1. čtvrtek - Čj: PS 24/ 6 - Přepis 5 vět do školního sešitu.
 
24. 1. středa: Přírodověda: PS 14/ 1b; celé cv. 2. Dějepis: Zjistit a zapsat do PL - Kde ve vašem okolí vznikla první manufaktura nebo továrna. Kdy u nás začal jezdit vlak tažený parní lokomotivou?

https://rysava.websnadno.cz/ -  (luštěnky a křížovky) - jak si zábavně procvičit veškeré učivo 1. stupně

23. 1. úterý - M: PS 23/ 8. Kdo už měl hototvo a měl cvičení dobře, tak DÚ nemá a kdo tam měl chybu, má ve školním sešitě jeden příklad na písemné dělení dvojciferným číslem. 

22. 1. pondělí - Čj: uč. 45/ 3 - Přepsat první 3 řádky.
Nevíte si rady s češtinou? Klikněte na web: https://www.pravopisne.cz/
   
---------------------------------------------------------------------------------
 
18. 1. čtvrtek - M: Geomerie - PS 44/ 1 a 2. - doplnit názvy stran a vrcholů trojúhelníků.
 
17. 1. středa - Čj: PS 23/4 - Křížovka
 
16.1. TEPLÁKOVÝ DEN VE VŠECH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH!!! PODPOŘTE..:-). Čj: PL ze ČTENÍ - přiřadit spisovatele ke správné knize. Nezapomeňte na záložku.
 

Potřebuješ procvičit písemné sčítání a odčítání, násobilku, sloupečky? Klikni sem: https://www.naucsepocitat.cz/

Procvičujte češtinu: https://www.umimecesky.cz/

Procvičení matematiky zde: https://toytheater.com/category/math-games/

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11. 1. čtvrtek - Čj: Příprava na pololetní práci - zopakuj si pády, vzory, vyjmen. slova, pravidla psaní bě/bje, mě/mně, s/z aj.
 
10. 1. středa - NS přírodověda: PS 31/ 6 KŘÍŽOVKA
 
9. 1. úterý - M: PS 29/ dělení (sloupec na dělení vpravo dole). Choďte na online školu!

8. 1. pondělí - Přírodověda: referát o vybrané planetě a kdo ještě nesplnil cvičení v PS na str. 29.  ČJ - PL: Doplnit do slov -n- nebo -nn-.

--------------------------------------------------------------------

 4. 1. čtvrtek - Dnes děti žádný nový písemný domácí úkol nemají. Stále jim zůstává do 9. 1. úkol z přírodovědy.
3. 1. středa - Přírodověda: PS 29/ 3. Přinést do 9. 1. 
                     Přírodověda: Referát  o vybrané planetě.
                     Tv: Přinést cvičební úbor a ručník
 
--------------------------------------------------------
Na vánoční prázdniny domácí úkoly nejsou - užijte si rodiny, kamarádů. 
-----------------------------------------------------
 
21. 12. - Přírodověda: Žáci mají v e-mailu poslané otázky z přírodovědy o vesmíru a podněty k vytvoření referátu o vybrané planetě.
 
20. 12. středa: Přírodověda PS 30/ 3 - Doplňte chybějící slova ve větách.
----------------------------------------------
14. 12. čtvrtek: Geometrie: NARÝSUJ TROJÚHELNÍK PODLE ZADÁNÍ  ve šk. sešitě. Čtení: přinést záložku!!!
 
13. 12. středa - 
                           Čj: Oprava diktátu.
 
12. 12. úterý - Přírodověda - PS 27/ 3 Test.
 
11. 12. pondělí - M: uč. 125/ 5 - vypočítat obvody čtverců. Přinést ČTECÍ ZÁLOŽKU!
---------------------------------------------------
8. 12. pátek - Čtěte, čtěte...
 
7. 12. čtvrtek - Dnes vánoční koncert; děti žádný písemný DÚ nemají.
 
Organizace pátku 8. 12., kdy jedeme do karlovarského divadla. Cestu hradí KKÚ, VY JSTE PLATILI POUZE PŘEDSTAVENÍ.                                                        Název divadla: Konec strašidel ve Svatošských skalách.

První hodinu se učíme, odjezd od školy v 9.30hod, představení bude trvat zhruba do 11.45 ( nemáme žádnou přestávku, jede se v kuse), po představení hned odjezd - předpokládaný návrat v 12.40 (družinové děti - družina, ostatní odchod samostatně). Prosíme o vhodné oblečení do divadla.

 

6. 12. středa - Čj školní sešit - nalepený PL cv. 2 - opravit a spočítat chyby. Podepsat v žákovské knížce  nalepené informace o divadle.

5. 12. úterý - Dnes žádný DÚ nemají.    

4. 12. pondělí - za DÚ přemýšlej, co Ti ve škole nejde, co bys chtěl víc vysvětlit. Přines si hru, hračku.
 
My se tento týden moc z učebnice a z PS učit nebudeme - Dnes pejsci, zítra Čertí škola, v pátek celý den divadlo ve Varech, ve čtvrtek trénink na vánoční koncert, který je ten den odpoledne. Čas využijeme hlavně k výuce dělení dvojciferným číslem, např. 357 : 27 aj. Budeme toto cvičit celý prosinec, pořád dokola budu vysvětlovat a vysvětlovat. 
_______________________________________
 
29. 11. středa - Ns přírodověda PS 27/ 2 - Vesmírná adresa!!!
 
28. 11. úterý - Čj: Oprava diktátu!
 
27. 11. pondělí: M - PS: 17/ 3. Vypočítej a výsledky zaokrouhli podle zadání. Focení na Vánoce bude ve středu 29. 11
---------------------------------------------------------
23. 11. čtvrtek: Dějepis: ZAPIŠTE ALESPOŇ 3 PLUSY A 3 MÍNUSY o škole dřívě (v 18. století a nyní v 21. století).
 
22. 11. středa: M: PS 17/ 5 - násobení a dělení
 
21. 11. úterý - Čj: PS 17/ 5 DOPLŇ SPRÁVNĚ PŘEDPONU S, Z!
 
20. 11. pondělí - M: PS 37/ pravý sloupec
-----------------------------------------------------------
16. 11. čtvrtek do neděle 19. 11. - všechny úkoly jsou na škole online. Jde o procvičení v Čj pravidel psaní předpon s, z, vz; v matematice násobilka a písemné sčítání a odčítání, v Našem světě - viz. otázky poslané na e-mail žáků. V záložce Fotogalerie si můžete prohlédnout fotky z Halloweena a z dopravní výchovy v Sokolově.
 
15. 11. středa - M: PS 16/ 6 (porovnání). Nechat podepsat čtvrtletní prověrku z matematiky. 
14. 11. úterý - M: školní sešit - nalepený PL s převody jednotek. 
13. 11. pondělí - Čj: PS 14/ 1 - Vytvoř z podst. jmen přídavná v jednotném i v množném čísle. 
-----------------------------------------------------------------
10. 11. pátek - Odpočiňte si, sportujte a čtěte si.
 
9. 11. čtvrtek - Zjistit a zapsat na papír jednu libovolnou pranostiku o sv. Martinovi, např. Na svatého Martina kouřívá se z komína. Podívat se na web: www.piskohrani.cz kvůli dárku k Vánocům.
 
8. 11. středaM : PS 15/ 3. 
 
7. 11. úterý - Pošli odpověď na moji otázku z přírodovědy přes (ŠOL) školu online. 

 

Žáci se ve středu 8. 11. 2017 zúčastní Dopravní výchovy v Sokolově v DDM, kde se pokusí získat PRŮKAZ CYKLISTY. Musí se prokázat znalostí v dopravě, 

v dopravních značkách a na křižovatkách. V případě příznivého počasí budou žáci i chvíli jezdit na kole. Přilby a sportovní oblečení s sebou. Také svačinu, pití a přezůvky. Domů (ke škole) přijedeme ve 12. 40h.

----------------------------------------------------------------------

6. 11. pondělí - Přírodověda - zopakovat otázky k učivu (mají je u sebe) - ústně procvičit.

Dát rodičům podepsat informace o Dopravní výchově, která bude ve středu v DDM v Sokolově. Lístek je nalepený v ŽK na str. 26.

Dnes bylo mléko.

--------------------------------------------------------------------------

2. 11. středa - Dějepis: Odpovědět na otázku ve zprávě ŠOL (ŠKOLY ONLINE). Dát rodičům přečíst pravidla VOLEB do školské rady - donést do 7. 11. 

 
1. 11. středa - ČJ: Dokončit cvičení z uč. 30/ 8. Nezapomeňte na DÚ Z KOMUNIKACE!
 
31. 10. úterý - Čj: Šk. sešit - doplnit správně i/y do nalepeného lístku. Zítra přineste PŘÍRODOVĚDU!
 
30. 10. pondělí - M: Ve školním sešitě nalepeno 5 příkladů na dělení. Zítra je Halloween, přijďte v masce, máme skupinové vyučování.
-----------------------------------------------------------------
25. 10. středa: DOPORUČUJI přes prázdniny NEPODCENIT PŘÍPRAVU NA ČTVRTLETNÍ OPAKOVÁNÍ UČIVA: 
 

V listopadu budeme hodnotit, co a jak umíte z učiva Čj a M a Ns. Vše, z čeho budeme psát, máte zapsáno ve svých poznámkách. Učte se. 

Čj: Pravopis vyjmenovaných slov, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, určovat základní skladební dvojice, psaní ú -ů, pádové otázky aj.              Uč. str. 15 až 28.

M: násobilka, sčítání a odčítání se závorkami i bez, počítání pod sebe, slovní úlohy, dělení se zbytkem aj. Cvičení v uč. 24 až 26.

Dějepis - viz. otázky v PL.

 

24. 10. úterý - Přírodověda PS 5/5 - KVÍZ.
 
23. 10. pondělí - M: PS 13 (označený 1 nebo 2 sloupce) + vložený papír s příkladem na násobení pod sebe. Prosím, noste papírové kapesníky.
 
------------------------------------------------------------------
19. 10. čtvrtek - Čj: uč. 26/7. Přepiš 2 řádky. Na  přinést větší sklenici bez víčka (750 ml).
 
18. 10. středa - Žádný písemný úkol nemají. 
 
17. 10. úterý - M: PS 12/ 48 (příklady na násobení)
 
16. 10. pondělí - Žádný písemný DÚ dnes nemáme, zůstává čtení. Podívejte se na fotky do Fotogalerie z koncertu a ze Sebeobrany.
------------------------------------------------------------------

 

13. 10. pátek: UŽIJTE SI KRÁSNÉHO SLUNEČNÉHO VÍKENDU A nezapomeňte taky ČÍST. 
 
12. 10. čtvrtek: Čj: ve školním sešitě do nalepeného PL splnit cvičení podle zadání (SLOVA PŘÍBUZNÁ).
 
11. 10. středa - M: PS 11/ pravý sloupec (NÁSOBENÍ). Prosím o 40,- Kč na pondělí koncert (JAZZ)
 

 

10. 10. úterý - Čj: ve školním sešitě doplnit i/y/a - shoda přísudku s podmětem. DDÚ - Co je to fidlovačka (s malým f)?
 

9. 10. pondělí - Přírodověda: PS 5/ 6 - Referát o oblíbeném zvířeti a jeden DDÚ - JAKÝ JE NEJVYŠŠÍ STROM SVĚTA? NAPSAT NA PAPÍR.

Učivo můžete procvičovat i zde a také na webu: www.proskoly.cz. Login a heslo máte nalepené v ŽK. 

Čj - https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida,

        https://www.mojecestina.

        https://www.onlinecviceni.cz/cz,

         https://www.pravopisne.cz/2012/06/zvukovy-diktat-pro-4-a-5-rocnik-zs/  - Procvičte si psaní diktátu nanečisto bez rizika pětek v žákovské knížce. Stačí Vám k tomu tužka, papír a chvíle klidu na poslechnutí zvukového diktátu.

M:  https://www.umimematiku.cz/matematika-5-trida,

Aj - https://www.umimeanglicky.cz/

NS - https://www.poznavackaprirody.cz/

Ns - https://zsdobravoda.webnode.cz/vlastiveda/

 

-----------------------------------------------------------------------

6. 10. pátek - Odpočívejte a taky si čtěte. Nezapomeňte si přečtené stránky zapsat do záložky.  

5. 10. čtvrtek: Geometrie: PS 37/ 1 - osa úseček a její střed. Dát podepsat test z Čj.

4. 10. středa: - Čj: uč. 15/ 3 (slova z 1. řádku). NS přírodověda 5/ 6 - referát o oblíbeném živočichovi (až na úterý 10. 10.)

 DDÚ - JAKÝ JE NEJVYŠŠÍ STROM SVĚTA A co je to FIDLOVAČKA? Možnosti: a) Zvláštní druh hry na housle  b) Starodávný tanec ve dřepu c) Nástroj na hlazení kůže?

 

4. 10. středa - Procvičujte učení také na webu: www.proskoly.cz
 
3. 10. úterý - Čj: PL (pracovní list) cv. 2 - KOŘEN SLOVA
 

2. 10. pondělí - M: PS 10/ 35 (pravý sloupec 4 převody jednotek času). Zítra začíná kroužek DRUMBENŮ (13. 30 - 14. 15h). Vedu ho zdarma, baví mě to, proto prosím, jenom hodné děti, nejlépe ty, co chodily a pracoval i vloni.

 ------------------------------------------------------------------

27. 9. Čj: PS do str 8 cokoliv; M: PS do str. 9 cokoliv; Přírodověda PS 5/ 4 (víc ne). Učivo si procvičujte na webu: www.proskoly.cz. Login a heslo máte nalepené v ŽK. 

26. 9. Přírodověda PS 4/ 3. Opět o jiném vybraném živočichovi najdi zajímavost a napiš ji.

25. 9. pondělí - M: PS 4/ 9 (2. řádek ODČÍTÁNÍ). Zkontrolujte si aktovku, abyste v ní měli jenom to, co je na ROZVRHU! Zbytečně přetěžujete záda, když v ní nosíte všechno.

-------------------------------------------------------------

22. 9. pátek - UŽIJTE SI POSVÍCENÍ A nezapomeňte číst. Přečtenou knihu zapište do Čtenářského deníku.
 
21. 9. čtvrtek - Čj uč. 9/ 19 - Přepsat 6 vět do sešitu.
 
20. 9. středa - M: PS 4/ 7 (pyramida na odčítání).
 
19. 9. úterý - Ns přírodověda: PS 4/ 3. Na Hv přinést 2 drobné oválné kameny (NE ostré).
 
18. 9. pondělí - DÚ z matematiky: PS 3/ pravý sloupec příkladů. 
Zkontrolujte si nové úpravy v rozvrhu!!! 
  
-------------------------------------------------------------------------------
 15. 9. pátek - Do úterý 19. 9. obalit nový sešit: ČTENÁŘSKÝ DENÍK. Kdo o prázdninách nějaké knihy přečetl, může do deníku udělat nich zápis (vítáno).
 
14. 9. čtvrtek - Podepsat v žákovské knížce (Žk) PRVNÍ ZNÁMKU a vzadu TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Opravit chyby v sešitě českého jazyka vloženém v Žk. 
 
13. 9. středa - Přírodověda PS 3/ 4 (HÁDANKY).

12. 9. úterý - M: dnešní DÚ (VYPOČÍTEJ, JAKÉ ČÍSLO SI MYSLÍM?) je ve zprávě  online školy. 

Zapište na záložku ke ČTENÍ, kolik stránek z nové knihy jste již včera i dnes přečetli. 

 

11. 9. M - PS 3 / cv. 1 a 2. Stále někdo nepřinesl ručník. Učivo můžete procvičovat i zde: PUZZLE ČR-EVROPA

Vydavatel: ABM Mikula Mrózek sdružení

První fází je sestavení puzzle, na kterém je vyobrazena mapa České republiky se sousedními státy. Sada obsahuje také krabičku na jednotlivé